PKN Orlen podpisał kolejne umowy w związku z realizacją środków zaradczych określonych przez Komisję Europejską dla jego fuzji z Lotosem. Po kontraktach zawartych z Aramco i Rossi Biofuel Zrt przyszedł czas na finalizację transakcji z węgierskim MOL Hungarian Oil and Gas Public. Na rzecz tego podmiotu Orlen sprzedał 100 proc. udziałów w firmie Lotos Paliwa, do której należy sieć stacji paliw funkcjonująca cały czas pod logo Lotosu (chodzi o 417 obiektów). Wartość transakcji wynosi około 610 mln dol. i może się zmienić w zależności od wysokości długu netto i kapitału obrotowego przejmowanego podmiotu.

Ponadto Orlen podpisał z Lotosem Paliwa umowę dotycząca sprzedaży paliw, która będzie obowiązywać przez osiem lat. Kolejny kontrakt zawarty pomiędzy stronami określa warunki korzystania przez Lotos Paliwa ze znaków towarowych wykorzystywanych na stacjach Lotosu dla potrzeb przeprowadzenia ich rebrandingu przez MOL. Umowa licencyjna w tym zakresie będzie obowiązywać przez pięć lat.

Czytaj więcej

Orlen sprzedał Aramco część aktywów i zaczyna współpracę przy nowym projekcie

"Jednocześnie spółka informuje, że trwają prace nad zakończeniem procesu zawarcia finalnej umowy, na podstawie której podmioty z grupy kapitałowej Orlen nabędą od MOL stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech i na Słowacji" - napisano.