Serinus zrestrukturyzował dług

Bloomberg

Spółka prowadząca działalność poszukiwawczo-wydobywczą w zakresie ropy i gazu na ternie Tunezji i Rumunii podpisała z EBOR nowe umowy dotyczące spłaty dwóch kredytów.

Serinus Energy zrestrukturyzował swoje zadłużenie wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Dzięki temu może prowadzić prawidłową jego obsługę oraz realizować nakłady kapitałowe niezbędne do rozwoju spółki.

Firma przypomina, że ma podpisane z EBOR dwie umowy. Jedna dotyczy tzw. kredytu głównego, a druga tzw. kredytu zamiennego. Zadłużenie kapitałowe w ramach kredytu głównego wynosi obecnie 5,4 mln USD. Ustalony pierwotnie termin jego spłaty przypadał na marzec 2019 r. Harmonogram przewidywał spłatę kapitału w dwunastu równych ratach półrocznych. Nowa umowa zakłada, że pozostałe do spłaty saldo kredytu głównego będzie uregulowane w dwóch ratach po 2,7 mln USD w dniach 31 marca 2019 r. i 30 września 2019 r. Oprocentowanie pozostało bez zmian na poziomie sześciomiesięcznej stawki LIBOR powiększonej o 6 proc.

Z kolei zadłużenie kapitałowe w ramach kredytu zamiennego wynosi obecnie 25,4 mln USD. Pierwotnie miało być uregulowane do czerwca 2021 r. Na podstawie zawartej umowy termin zapadalności przedłużono do czerwca 2023 r. wraz z kapitalizacją naliczonych odsetek do czerwca 2020 r. W czerwcu 2020 r. określona zostanie łączna kwota pozostałego do spłaty kapitału powiększona o naliczone skapitalizowane odsetki, przy czym kwota ta stanowić będzie nowe saldo podlegające spłacie w czterech równych ratach rocznych, przypadających do zapłaty w czerwcu każdego roku w okresie od 2020 r. do 2023 r. Również w tym przypadku stopa procentowa pozostaje be zmian, czyli na poziomie sześciomiesięcznej stawki LIBOR powiększonej o marżę z przedziału 8-17 proc.

Dla obu kredytów zmieniono część kowenantów. Jedna za zmian mówi o tym, że tzw. wskaźnik obsługi długu będzie wyliczany wyłącznie w ujęciu skonsolidowanym na poziomie całej spółki i tylko dla kredytu głównego począwszy od grudnia 2018 r. Wskaźnik nie ma już zastosowania w przypadku kredytu zamiennego. W nowej umowie utrzymano pierwotne wymogi dotyczące zabezpieczenia obu kredytów oraz wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w postaci zastawu na akcjach spółki Serinus Energy Romania, będącej posiadaczem koncesji w Rumunii.

Mogą Ci się również spodobać

Kadrowy walec w JSW – zakończono obrady RN

Czwartkowe obrady Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej przebiegały burzliwie. Członkowie Rady opuścili budynek spółki ...

#RZECZoBIZNESIE: Marek Kornicki: W tym roku prądu nie zabraknie

Dopiero w okolicach 2020 r. ilość rezerw energii może być niewystarczająca – mówi Marek ...

Niemcy zagłosowali przeciwko Nord Stream-2

Bundestag bez zmian przegłosował poprawki unijne do Dyrektywy Gazowej. To oznacza kłopoty dla budowanego ...

Resort energii zwleka z decyzją w sprawie cen prądu w 2020 r.

O powrocie do cen prądu sprzed kilkunastu miesięcy nie ma mowy. W powietrzu wisi ...

PGE: Gorsze perspektywy dla energetyki konwencjonalnej i obrotu

Na 2018 r. Polska Grupa Energetyczna prognozuje gorsze wyniki EBITDA (zysk operacyjny powiększony o ...

Uczynią ziemię wspaniałą czy usuną konkurentów

Ekologiczny świat można budować bez Ameryki, a nawet wbrew niej – uważa prezydent Francji ...