PGE zwielokrotnia moc elektrowni fotowoltaicznych

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, zakończyła prace budowlane na 19 farmach fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, które wygrały w 2021 r. aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Dotychczas spółka dysponowała farmami o łącznej mocy jedynie 4,6 MW. W 2023 r. będzie to już ponad 200 MW.

Publikacja: 21.11.2022 12:34

PGE zwielokrotnia moc elektrowni fotowoltaicznych

Foto: Adobe Stock

Nowe farmy i nowe umowy

Nowe jednomegawatowe instalacje słoneczne powstały w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Dodatkowo spółka podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka o mocy 25 MW. – Powstanie 19 elektrowni fotowoltaicznych to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. Zostały one wybudowane z wykorzystaniem, monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 500 W każdy. – Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. – Panele zamontowane na nowych farmach PGE są bifacjalne. Oznacza to, że absorbują światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite - docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, średniorocznie, będzie się ona kształtować, we wszystkich instalacjach, na poziomie ponad 17 GWh. Pozwoli to zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne ok. 7500 gospodarstw domowych – argumentuje spółka.

Czytaj więcej

Rosnące ceny węgla trapią PGE. Oddech daje OZE

Z kilku do kilkuset MW

Jak dotychczas PGE dysponowała czterema elektrowniami fotowoltaicznymi: Elektrownia na Górze Żar, PV Lesko, PV Bliskowice oraz Lutol 1 i Lutol 2 o łącznej mocy 4,6 MW. Teraz dochodzi kolejne 19 farm. W przyszłym roku zbudowane zostaną kolejne 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. – Jedna z kluczowych inwestycji powstanie w powiecie siemiatyckim na Podlasiu. Będzie to PV Augustynka o mocy 25 MW. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy umowę na jej budowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą – zauważa Marcin Karlikowski. Poza farmą Augustynka, PGE EO będzie realizować projekty PV Jeziórko 1 i 2 (łączna moc 100 MW), PV Huszlew 1m2 (13 MW), PV Żółtańce 1,2,3 (15 MW), PV Gutki 1,2 (12 MW), PV Pasterzowice (8 MW) oraz PV Krotoszyn. Oznaczać to będzie, że tylko w 2023 r. spółka odda do użytku farmy o mocy 178 MW. Wraz z mocą, która na koniec 2022 r. wynosi 23,6 MW, PGE będzie za rok dysponować 201,6 MW mocą w energetyce słonecznej.

Co roku inwestycje o mocy 300 MW

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. Nowe inwestycje realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, ale również na gruntach dzierżawionych. Jeszcze w tym roku spółka zamierza uzyskać szereg pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 260 MW. W kolejnych latach ten proces przyspieszy. Celem Grupy PGE jest rozwijanie projektów PV w tempie pozwalającym na zwiększanie corocznie portfela inwestycyjnego o ok. 300 MW. Planowo sprzedaż energii elektrycznej z nowych inwestycji realizowana będzie w systemie aukcyjnym lub w oparciu o długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Czytaj więcej

Będzie łatwiej budować sieci, ale nie będzie za co

Z godnie ze strategią, do 2050 r. Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną dzięki realizacji inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program rozwoju fotowoltaiki, a głównym zadaniem zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.

Nowe farmy i nowe umowy

Nowe jednomegawatowe instalacje słoneczne powstały w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Dodatkowo spółka podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka o mocy 25 MW. – Powstanie 19 elektrowni fotowoltaicznych to kolejny etap naszych inwestycji w energetykę słoneczną. Zostały one wybudowane z wykorzystaniem, monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 500 W każdy. – Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. – Panele zamontowane na nowych farmach PGE są bifacjalne. Oznacza to, że absorbują światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite - docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent. Według wstępnych szacunków, średniorocznie, będzie się ona kształtować, we wszystkich instalacjach, na poziomie ponad 17 GWh. Pozwoli to zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne ok. 7500 gospodarstw domowych – argumentuje spółka.

OZE
Padł kolejny rekord w produkcji energii ze słońca
OZE
Rolnicy oczekują zmian
OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE