Energa wyjaśniła, ze pierwsze działania realizowane w ramach współpracy obu spółek dotyczyły części turbin farmy wiatrowej Karścino. W przypadku farmy wiatrowej Karścino podjęte działania obejmowały m.in. pomiary i analizy parametrów przekładni w pracujących turbinach - przy czym wykorzystano takie metody, jak diagnostyka wibro-akustyczna - wraz z określeniem zaleceń dla dalszej eksploatacji, a ponadto, w wymagających tego pojedynczych przypadkach, przeprowadzono naprawę przekładni, które w normalnych warunkach kwalifikowane byłyby do likwidacji.

Energa zaznaczyła, że obie spółki - Energa Wytwarzanie i Famur -analizują również potencjał do dalszej współpracy na pozostałych aktywach OZE należących do Energi Wytwarzania, zarówno w zakresie oceny stanu technicznego, jak też w zakresie remontów i konserwacji. Farma wiatrowa Karścino, zlokalizowana w powiecie białogardzkim w okolicy miejscowości Karlino (Zachodniopomorskie).

Od  maja 2021 r. Famur realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy produkującej maszyny górnicze w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 r. ok. 70 proc. przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym". "Aktualnie w Grupie Famur skupione są projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW, w tym w trakcie budowy znajduje się 134 MW, a w przygotowaniu do realizacji kolejne 200 MW.

Oparciem dla rozwoju sektora serwisowego turbin wiatrowych w firmie Famur, ma być zakład w Katowicach-Piotrowicach. Wyjaśnia ona, że posiada zespół techniczno-inżynieryjny oraz certyfikowanych serwisantów. Planuje ona dalszy rozwój kompetencji w tej dziedzinie, także poprzez przekwalifikowanie obecnych pracowników serwisu związanych z przemysłem wydobywczym. Dział ten ma zajmować się remontami przekładni turbin wiatrowych i serwisem przekładni na farmach wiatrowych.