Od końca ubiegłego roku, kiedy uwolniono obszary, na które można składać wnioski o pozwolenia lokalizacyjne na morskie farmy wiatrowe, ruszył proces składania wniosków. W rywalizacji – na obecnym etapie – uczestniczą państwowe koncerny. Polska Grupa Energetyczna złożyła obecnie siedem wniosków o pozwolenia lokalizacyjne dla nowych farm wiatrowych, a podmioty z grupy PKN Orlen dziesięć.

W grze pojawił się nowy podmiot, Vistra Shelf Companies, który powiązany jest ze spółkami zależnymi: Ondentille Investments, Lomartico Investments, Medsteville Investments. To te podmioty złożyły jedenaście wniosków na dziewięć obszarów. Są to te same lokalizacje, gdzie wcześniej wnioski złożyły PKN Orlen i PGE.

Od momentu przekazania informacji przez ministerstwo infrastruktury o możliwości składania wniosku na poszczególny obszar, potencjalny inwestor ma 60 dni na złożenie wniosku. Następnie następuje ich ocena i wybór na mocy treści rozporządzenia o postępowaniu rozstrzygającym. Docelowo ministerstwo infrastruktury chce przydzielić pozwoleń na jedenaście obszarów, na których w przyszłości będą rozwijane nowe morskie farmy wiatrowe. Moc tych obszarów może wynieść nawet 10,5 GW.