ZE PAK planuje, aby do 2030 r. wytwarzać energię wyłącznie z odnawialnych źródeł – w tym m.in. ze słońca, wiatru i biomasy. – Wkrótce uruchamiamy także w Koninie produkcję zielonego wodoru, który jest paliwem przyszłości – powiedział prezes ZE PAK Piotr Woźny, cytowany w komunikacie.

Teren farmy był niegdyś wykorzystywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego. Przy budowie farmy, spółka Esoleo zaangażowała m.in. byłych górników, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną.

– Powiat Turecki i Brudzew – kilka lat temu teren kopalni węgla brunatnego, dzisiaj produkcja zielonej energii – to realny symbol polskiej transformacji energetycznej. Dzięki inwestycji o wartości 163,8 mln zł netto – zbudowanej całkowicie za prywatne pieniądze – zrekultywowany teren odzyskał wartość użytkową i jest przykładem jak realizować transformację energetyki w Polsce, włączając w to stworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących od pracy w górnictwie – dodał Woźny.