Forum PCWO Energy FIZ został założony i jest zarządzany przez Forum TFI. Partnerem projektu jest PCWO Energy. W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B, partner projektu wniósł do funduszu łącznie dziesięć spółek celowych posiadających kompletne projekty farm fotowoltaicznych o wartości godziwej około 6 mln zł. Inwestorzy finansowi będą mogli objąć certyfikaty inwestycyjne serii C, które są uprzywilejowane względem certyfikatów pozostałych serii (A oraz B). Z kapitału pozyskanego od inwestorów fundusz będzie finansował proces budowy przez spółki celowe instalacji fotowoltaicznych. Po wybudowaniu elektrowni i przyłączeniu jej do sieci każda spółka będzie mogła zostać sprzedana lub pozostawiona w funduszu jako aktywo przynoszące dodatnie przepływy finansowe ze sprzedaży energii. Jak informuje fundusz, maksymalna roczna rentowność dla inwestorów finansowych może wynieść 7 proc. w okresie od 5 do 7 lat.

Polska jest dziś najszybciej rosnącym rynkiem PV w całej Unii Europejskiej, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu 23 proc. energii z OZE w miksie energetycznym do końca 2030 r. W PCWO Energy kontraktujemy średnio 230 działek miesięcznie, a w opracowywanych koncepcjach pod budowę farm fotowoltaicznych mamy już 7 GW mocy. Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne Forum PCWO Energy FIZ da inwestorom możliwość realizacji atrakcyjnych stóp zwrotu we współpracy z doświadczonym zespołem ekspertów, którzy kompleksowo obsługują procesy inwestycyjne na rynku PV – przekonuje Przemysław Chmielewski, dyrektor zarządzający PCWO Energy.