Były one przyznawane producentom energii z odnawialnych źródeł na mocy nowelizacji prawa energetycznego z 2005 roku.

Bruksela badała jednak czy system wsparcia zgodny jest zasadami dozwolonej pomocy publicznej.

Ostatecznie jednak KE nie zgłosiła zastrzeżeń. Tym samym system zielonych certyfikatów może dalej funkcjonować w Polsce.