Za przeprowadzone uznano jedynie trzy z czterech postępowań. Jedno nie zostało rozstrzygnięte ze względu na zbyt małą liczbę ofert (złożono tylko jedną w koszyku dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy przekraczającej 1 MW, a konieczne były przynajmniej trzy).

W przypadku aukcji dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej do 1 MW aukcję wygrało 6 firm (z jednej grupy), które złożyły 7 ofert. Minimalna zaoferowaną cena wyniosła 502,23 zł/MWh, a maksymalna – 504,57 zł/MWh. Podczas tej aukcji sprzedano 824 629 MWh energii o wartości prawie 415,4 mln zł. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła być sprzedana podczas tej aukcji wynosiła 2 113 887 MWh, a pułap wartości maksymalnej był ustalony na poziomie prawie 1, 263 mld zł.

Aukcję dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW wygrały 62 firmy (złożyły 84 oferty). Tu najmocniej rywalizowały firmy specjalizujące się w instalacjach fotowoltaicznych (ale mogły także małe wiatraki, i hydroelektrownie). Rywalizowały składając oferty warte od 253,5 zł/MWh do 408,8 zł/MWh. Łącznie sprzedano 1 567 288,818 MWh energii o wartości prawie 554,5 mln zł. Maksymalnie można było sprzedać w tym koszyku 1 575 000 MWh po cenie 744 mln zł.

Z kolei aukcję dla istniejących źródeł o mocy zainstalowanej do 1 MW o dużej sprawności (stopień wykorzystania mocy powyżej 3504 MWh/MW/rok) i małej emisyjności (poniżej 100 kg/MWh) wygrało 40 firm, składając 49 ofert. Ceny kształtowały się tu od 30 zł/MWh do 468 zł/MWh. Łącznie na aukcji sprzedano 416 553,540 MWh za nieco ponad 155 mln zł. Maksymalna ilość maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w podczas tej aukcji wynosiła 1 306 870 MWh, a jej wartość prawie 538,3 mln zł

Urząd nie odniósł się zgłaszanych przez uczestników aukcji problemów z funkcjonowaniem platformy aukcyjnej, które uniemożliwiały im składanie ofert w piątek. W trakcie wszystkich czterech sesji według danych URE skutecznie zostało złożonych 209 ofert. Na aukcję wpłynęło 15 ofert, które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.