Spółki chcą uzyskać pozwolenie na wspólne objęcie kontroli nad spółką Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III. W obu tych firmach każdy z partnerów będzie miał po 50 proc. udziałów.

Celem przedsiębiorców będzie budowa, rozwój i obsługa dwóch farm wiatrowych na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

Złożenie wniosku o pozwolenie na koncentrację do UOKiK to kolejny krok po pozyskaniu partnera strategicznego. Przypomnijmy, że na początku marca doszło do podpisania warunkowej umowy. Wartość pierwszej transzy transakcji wyniosła 94,3 mln zł, ale płatność wzrośnie jeszcze o 5 mln euro, które będą płacone w ratach.

Statoil Holding Netherlands należy do Grupy Statoil – międzynarodowej grupy prowadzącej działalność głównie w zakresie poszukiwania i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, działającej w ponad 30 krajach. Z kolei Polenergia jest spółką dominującą grupy składającej się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Kontroluje ją grupa Kulczyk Investments.