Sunex to producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, stacje wymiany ciepła, czy regulatory solarne.
Zarząd zamierzał przeprowadzić emisję akcji serii C, której wartość miała wynieść nawet 2,5 mln euro. Planowano przeznaczyć środki na rozwój działalności, rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie innowacyjnych technologii. Jednak akcjonariusze Suneksu zdjęli z porządku obrad walnego zgromadzenia projekt uchwały dotyczący planowanego podwyższenia kapitału.

– Spółka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Osiągamy dynamiczny wzrost obrotów, przy rosnących możliwościach generowania gotówki. Widzimy jednocześnie potencjał pozyskania finansowania z innych źródeł bez konieczności podwyższania kapitału. Z jednej strony chcemy poznać szczegóły zapowiedzianego w ostatnim czasie rządowego programu Polski Ład oraz założeń przygotowywanych innych projektów wsparcia, w tym m.in. trzeciej edycji programu dofinansowań w ramach programu Mój Prąd 2021. Dodatkowo na wsparcie prowadzonych prac badawczych staramy się regularnie pozyskiwać dofinansowanie ze środków unijnych. Dlatego uznaliśmy, że podejmowanie uchwały emisyjnej jest obecnie bezprzedmiotowe – stwierdził Romuald Kalyciok, prezes Suneksu. Dodał jednocześnie, że wszystkie strategiczne plany w zakresie rozbudowy mocy produkcyjnych w obszarze urządzeń opartych o odnawialne źródła energii będą konsekwentnie realizowane.

Akcjonariusze przegłosowali jednocześnie wypłatę dywidendy w wysokości ponad 0,8 mln zł, czyli 0,04 zł na jedną akcję.