13 maja podczas posiedzenia Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) podpisano list intencyjny dotyczący obu kwestii. Porozumienie zawarte przez spółki dotyczy wypracowania umowy wieloletniej, na mocy której PKP Energetyka będzie dostarczać Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię trakcyjną z OZE. Przewozy kolejowe w Łódzkiem czeka więc zielona rewolucja – po regionie jeździć będą pociągi napędzane energią powstałą w elektrowniach słonecznych i wiatrowych.

ŁKA i PKP Energetyka zobowiązały się także do wspólnego wypracowania modelu wykorzystywania energii wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych, które znajdą się na terenach i budynkach należących do łódzkiej kolei. Będą one zasilać infrastrukturę przewoźnika.

– Udział Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w programie „Zielona Kolej” świetnie wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. I to w dwa istotne cele na najbliższe lata – podkreśla Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego. – Pierwszy z tych celów to poprawa klimatu, co wiąże się ze stopniowym przechodzeniem na przyjazne dla środowiska źródła produkcji i wykorzystania energii. Drugi to rozwój systemu transportowego w regionie, między innymi systematyczne wzbogacanie oferty dla mieszkańców województwa podróżujących pociągami. Ale zamierzamy to robić z troską o środowisko, wykorzystując nowoczesne technologie i inwestując w tabor, który będzie bezpieczny dla klimatu – dodaje Grzegorz Schreiber.

Program „Zielona Kolej”, stworzony przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), to inicjatywa branżowa na rzecz ciągłej optymalizacji zużycia energii na polskiej kolei, skupiającą ok. 70 podmiotów, odpowiedzialnych za 95 proc. zużycia energii trakcyjnej w Polsce. Celem programu jest przejście sektora kolejowego na zasilanie z OZE w 85 proc. do 2030 r. i 100 proc. docelowo.