Przekształceniu mają więc ulec zarówno Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak i Ministerstwo Klimatu. „Przekształcenie (…) polega na włączeniu do Ministerstwa Klimatu komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu energia wyłączonych z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz pracowników obsługujących ten dział” – czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.

Kolejny dokument wskazuje, że minister klimatu kierować ma następującymi działami administracji rządowej: energią i klimatem.

Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.