Energa przegrywa. Kolejne punkty dla farm

Są dwa nieprawomocne wyroki sądów i trzy wiążące w arbitrażu przed KIG. Wszystkie na korzyść farm wiatrowych, wobec których Energa zaprzestała realizacji ramowych umów na kupno zielonych certyfikatów.

Publikacja: 11.06.2018 07:26

Słabsze wyniki

Słabsze wyniki

Foto: Słabsze wyniki

Spory z właścicielami takich elektrowni ciągną się od września 2017 r. Wtedy Energa uznała zawarte umowy długoterminowe za nieważne od początku ich obowiązywania, bo zawarte bez zastosowania trybu przetargu..
Energa analizuje obecnie potencjalny wpływ tych wyroków na wyniki. Ze źródeł zbliżonych do spółki słyszymy jednak, że na razie nie widzi podstaw do tworzenia rezerw. Koncern chce się zresztą odwoływać od nieprawomocnych wyroków sądów powszechnych. Chce też skarżyć orzeczenia z arbitrażu (tam nie ma apelacji), uznając, że sąd błędnie zinterpretował prawo unijne.
Zdaniem części prawników dotychczasowe wyroki sądów powszechnych i arbitrażowego mogą mieć jednak przełożenie na toczące się arbitraże przeciwko Skarbowi Państwa. Prowadzi je Prokuratoria Generalna, która występuje w imieniu nadzorującego spółki energetyczne ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.
Mec. Maciej Szwedowski, kierujący praktyką sporów sądowych w kancelarii Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak (reprezentował spółkę Jeżyczki Wind Invest, która w mijającym tygodniu wygrała nieprawomocnie z Energą przed warszawskim sądem okręgowym), uważa to rozstrzygnięcie za przełomowe. – Po raz pierwszy sąd bardzo jednoznacznie potwierdził w nim, że w związku z nabywaniem certyfikatów Energa-Obrót nie miała obowiązku stosowania procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych – przekonuje Szwedowski. W tym przypadku sąd (opierając się na przepisach polskich i unijnych) stwierdził m.in., że zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży certyfikatów przepisów o zamówieniach publicznych byłoby sprzeczne z celami, dla których wprowadzono w życie system wsparcia producentów energii z odnawialnych źródeł. – Z tych względów wyrok będzie miał znaczenie nie tylko dla spółki Jeżyczki Wind Invest, ale także dla pozostałych spółek Wind Invest i dla innych producentów energii z odnawialnych źródeł, którzy znaleźli się w tej samej sytuacji na skutek działań Energi-Obrót – twierdzi Szwedowski.
Z naszych informacji wynika, że także arbitraż Krajowej Izby Gospodarczej uznał brak konieczności zakupu certyfikatów w przetargu. Rozstrzygnięcie jest częściowe, bo nie przesądzono o   wzajemnych roszczeniach.
Mec. Przemysław Maciak, partner zarządzający SMM Legal, zwraca uwagą na niejednolitą linię orzeczniczą sądów. W przypadku uzasadnienia wyroku w sprawie toczącej się przeciwko spółce Livingstone (będącej prawnym następcą Megawat Kanin) sędzia co prawda uznała, że zamówienie powinno być dokonane w przetargu. Podkreślała jednak, że niedochowanie nie może skutkować unieważnieniem kontraktów.
Przedstawiciele Energi są przygotowani na dalszą batalię, także w Sądzie Najwyższym lub przed instytucjami UE. Dotąd spółka nie wygrała żadnej sprawy przed sądem. Zawarła jednak dwie ugody, a kolejne dwie zapowiadają niebawem.
Nowa Energia
Bruksela wszczęła postępowania wobec chińskich producentów fotowoltaiki
Materiał Partnera
Energia jest towarem, ale nie musi skokowo drożeć
Materiał Partnera
Przed nami zielony rok
Nowa Energia
Szczyt klimatyczny w Dubaju. Spektakularny zgrzyt na start, dalej też ciekawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Nowa Energia
Globalna superpotęga energetyczna rodzi się na naszych oczach