Eesti Energia poinformowała dziś, że podpisała umowę kupna od norweskiego Vardar 100 proc. udziałów spółki Nelja Energia. Wartość transakcji wynosi 289 mln euro. Ponadto Enefit Green (spółka-córka EE zajmująca się OZE) przejmie zadłużenie Nelja Energia w wysokości 204 mln euro.

Nelja Energia jest producentem energii odnawialnej w krajach bałtyckich. Ma 17 farm wiatrowych w Estonii i na Litwie o łącznej mocy 287 MW. Ponadto Nelja Energia ma mniejszościowy udział w dwóch elektrociepłowniach biogazowych w Estonii. Firma posiada fabrykę peletu i elektrociepłownię na Łotwie. W 2017 r. Nelja Energia wyprodukowała 0,8 TWh energii elektrycznej.

– Energia odnawialna ma wspaniałą przyszłość i jesteśmy gotowi ją współtworzyć. Widzimy siebie w przyszłości w roli producenta energii odnawialnej w Estonii, Finlandii, na Łotwie, Litwie, a także w Polsce. We wszystkich tych krajach Eesti Energia również działa jako sprzedawca energii –   wyjaśniał w komunikacie firmowym Aavo Kärmas, dyrektor zarządzający Enefit Green.

Prezes Eesti Energia Hando Sutter przypomniał, że celem koncernu jest „zwiększenie udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych do 40% w portfelu produkcyjnym grupy do 2022 r”.

W 2017 r. Eesti Energia wyprodukowała łącznie 9 736 GWh prądu, z czego 372 GWh ze źródeł odnawialnych. Są to 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy 111 MW, 3 elektrociepłownie na odpady komunalne i biomasę w Estonii i na Łotwie, 1 hydroelektrownia, 1 elektrownia słoneczna.