Ostatni lądowy odcinek Baltic Pipe Niechorze - Płoty składa się z dwóch odcinków, które otrzymały osobne decyzje: DN900 – 4,5 km i DN1000 – 36,5 km.

– Budowa Baltic Pipe, czyli kluczowej inwestycji, która zapewni dywersyfikację źródeł dostaw gazu dla Polski, zbliża się ku końcowi. Na gazociągach i obiektach lądowych w kraju prowadzone są obecnie testy i odbiory. Dziękujemy wszystkim instytucjom zewnętrznym i ich pracownikom zaangażowanym w ten proces. Dzięki dobrej współpracy inwestycja będzie oddana na czas, czyli do 1 października tego roku – powiedział Tomasz Stępień, prezes gazowego operatora firmy Gaz-System.

– UDT jest zaangażowany w kluczowy dla polskiej niezależności energetycznej projekt Baltic Pipe od początku jego realizacji i wspiera inwestycję na każdym jej etapie. Wydane przez nas decyzje dopuszczające do eksploatacji dla liniowych odcinków gazociągu potwierdzają jego bezpieczeństwo techniczne – powiedział Andrzej Ziółkowski, prezes UDT.

– Działania te zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz definiują cel działalności UDT w obszarze bezpieczeństwa publicznego. W ramach realizacji zadań na rzecz Baltic Pipe UDT uczestniczył do tej pory w uzgodnieniach dokumentacji, kwalifikowaniu technologii spawania i przeróbki plastycznej, nadawaniu uprawnień dla spawaczy i operatorów, nadzorze nad wykonawstwem, odbiorach końcowych oraz wydawaniu decyzji dopuszczających do eksploatacji – dodał.