W I kwartale tego roku sprzedawcę gazu w Polsce zmieniło niespełna 15 tys. odbiorców – wynika z zdanych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. To nieco mniej niż w IV kwartale 2016 r. Wówczas sprzedawcę błękitnego paliwa zmieniło 15,6 tys. odbiorców. Mocny wzrost miał za to miejsce w stosunku do I kwartału 2016 r., gdyż wyniósł prawie 60 proc.

URE zwraca uwagę, że zdecydowana większość decyzji o wyborze nowego dostawcy błękitnego paliwa ma miejsce wśród odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Spośród wszystkich zmian sprzedawcy odnotowanych na rynku od 2011 r. do dziś, aż 93,1 proc. miało miejsce właśnie w tym segmencie. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że w Polsce około 6 mln konsumentów gazu, to właśnie gospodarstwa domowe. Liczba pozostałych odbiorców prawdopodobnie nie przekracza kilkaset tysięcy.

W ostatnich trzech kwartałach sprzedawcę gazu zmieniało średnio około 15 tys. podmiotów kwartalnie. Wcześniej było ich co najwyżej kilka tysięcy kwartalnie. Według URE może to być efekt m.in. intensyfikacji przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych dedykowanych gospodarstwom domowym, jak również stopniowemu wchodzeniu na rynek nowych sprzedawców, co skutkuje zwiększeniem konkurencji i uatrakcyjnieniem oferty dla odbiorców.

– Wzrost zainteresowania konsumentów w tematyce zmiany sprzedawcy na rynku gazu widoczny jest również w intensyfikacji w 2016 r. i na początku 2017 r. zapytań telefonicznych kierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, którego celem jest informowanie konsumentów o przysługujących im prawach na rynkach energii, ale również o ich obowiązkach względem przedsiębiorstw energetycznych – podaje w komunikacie prasowym URE.