PGNiG Upstream Norway AS, firma z grupy PGNiG, wykonała szczegółowe zdjęcie sejsmiczne 2D, które pozwoli wytypować miejsce wykonania odwiertu na obszarze tzw. prospektu poszukiwawczego Shrek, znajdującego się na koncesji PL838. Będzie to pierwszy otwór, jaki koncern zrealizuje w Norwegii jako operator.

– PGNiG wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na prospekcie Shrek w nowej roli jako operator koncesji na Morzu Norweskim. Jest to istotne z punktu widzenia naszej strategii dywersyfikacji, która zakłada znaczące zwiększenie własnego wydobycia gazu w tym rejonie – mówi cytowany w komunikacie potasowym Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Spółka planuje wykonanie odwiertu w II połowie przyszłego roku.

Uzupełnieniem prac przy zdjęciu sejsmicznym było badanie powierzchni dna wykonane za pomocą zdalnie sterowanego robota podwodnego. Jego zdaniem było ustalenie występowania ekosystemów wrażliwych na wpływ prac wiertniczych, a także wykrycie niewybuchów, wraków i innych potencjalnych przeszkód.

PGNiG informuje, że głównym wyzwaniem przy realizacji zdjęć sejsmicznych na morzu jest pogoda. Badania te nie mogą być prowadzone przy falach przekraczających 2,5 metra, ponieważ uzyskane wyniki nie są w wystarczającym stopniu dokładne. – Mimo, że jesień na Morzu Norweskim to okres silnych wiatrów, PGNiG Upstream Norway skutecznie wykorzystało okresy sprzyjającej pogody, dzięki czemu prace zostały ukończone w krótszym niż przewidywano czasie i poniżej zakładanych kosztów – informuje koncern.

PGNiG Upstream Norway ma 40 proc. udziałów w koncesji PL838. Jego partnerami są AkerBP i DEA Norge, które posiadają po 30 proc. udziałów. PGNiG jest w Norwegii właścicielem udziałów w 21 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych. Obowiązująca strategia przewiduje, że wydobycie gazu w Norwegii po 2022 r. wzrośnie do 2,5 mld m sześc. rocznie.