PGNiG dostarczy więcej gazu

Koncern zawrze kolejny duży kontrakt z kolejną firmą Skarbu Państwa. Umowa z PKN Orlen ma wartość 7 mld zł.

Publikacja: 29.09.2016 21:59

PGNiG dostarczy więcej gazu

Foto: Bloomberg

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz grupa PKN Orlen chcą zawrzeć nową umowę na dostawy gazu, które mają być realizowane w najbliższych pięciu latach. Wartość całego kontraktu według obecnie obowiązujących cen szacowana jest na 7 mld zł.

Kontrakt zostanie zawarty, pod warunkiem że rada nadzorcza PGNiG zaakceptuje jego postanowienia. Kolejny warunek to rozwiązanie, za porozumieniem stron, umowy pomiędzy Anwilem (firma chemiczna zależna od PKN Orlen) i PGNiG na sprzedaż gazu, zawartej na czas nieokreślony. Rozwiązana zostanie też umowa zawarta z PKN Orlen na dostawy gazu do zakładu produkcyjnego w Płocku, która miała obowiązywać do końca września 2017 r.

Dużo niewiadomych

W wyniku zawarcia nowego kontraktu PGNiG będzie w najbliższych latach strategicznym dostawcą błękitnego paliwa dla grupy PKN Orlen. Do chwili zamknięcia tego numeru „Rz” żaden z koncernów nie udzieliły odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące tego, na jaki wolumen gazu opiewa nowa umowa, ani co zdecydowało o tym, że obie strony postanowiły ją zawrzeć. W efekcie nie wiadomo, czy PKN Orlen, który wcześniej dążył do dywersyfikacji dostaw gazu, znowu nie koncentruje się na jednym źródle surowca. Grupa rocznie zużywa około 1,7 mld m sześc. gazu, z czego 1,2 mld m sześc. w Polsce.

Wkrótce jej zapotrzebowanie na błękitne paliwo może jednak znacząco wzrosnąć. W przyszłym roku ma ruszyć elektrociepłownia gazowa we Włocławku, która rocznie będzie zużywać około 530 mln m sześc. surowca. Drugi tego typu obiekt powstaje w Płocku. Ma być oddany do eksploatacji w czwartym kwartale 2017 r. Rocznie będzie zużywał 660 mln m sześc. gazu. Wcześniej PKN Orlen kilkakrotnie informował, że nie widzi potrzeby zawierania długoterminowych kontraktów na dostawy do nowych elektrociepłowni. Czy zawierana umowa z PGNiG przewiduje dostawy do obu powstających bloków, na razie nie wiadomo.

Odzyskiwanie udziałów

W tym roku PGNiG położyło duży nacisk na podpisywanie nowych umów na dostawy gazu. Jednym z kluczowych kontraktów, poza zawieranym z PKN Orlen, jest umowa podpisana w kwietniu z Grupą Azoty, największym odbiorcą błękitnego paliwa w naszym kraju. Na jej podstawie i kontraktów dwustronnych gazownicza grupa dostarcza surowiec do pięciu podmiotów z Grupy Azoty. Chodzi o zakłady w Tarnowie, Puławach, Policach, Kędzierzynie oraz do firmy Siarkopol. Umowa obowiązuje do września 2019 r. i przewiduje, że wolumen dostarczanego paliwa może wynieść łącznie nawet 4,5 mld m sześc. To dużo zważywszy, że cała Grupa Azoty zużywa rocznie ponad 2 mld m sześc. gazu. Wartość nowego kontraktu szacowana jest na 3,3 mld zł.

PGNiG dąży też do odzyskania klientów, których wcześniej utracił na rzecz konkurencji. Jednym z nich jest Ceramika Paradyż, specjalizująca się w produkcji płytek ceramicznych. W sierpniu zawarto z nią dwuletnią umowę na dostawę 118 mln m sześc. gazu.

Dziś trudno oszacować, czy zawarte dotychczas przez PGNiG umowy z dużymi odbiorcami błękitnego paliwa oddalają od gazowniczej grupy ryzyko niesprzedania całego zakontraktowanego oraz wydobywanego surowca. Spółka rocznie kupuje od Rosjan ponad 8 mld m sześc. gazu, 1,5 mld importuje z Kataru, a ponad 4 mld wydobywa w Polsce.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl

Opinia

Kamil Kliszcz, analityk Domu Maklerskiego mBanku

Umowa PGNiG i PKN Orlen na dostawy gazu jest z jednej strony następstwem zapowiedzi rządu dotyczącej koniecznej współpracy spółek z udziałem Skarbu Państwa a z drugiej – negocjacji prowadzonych w związku z bliskim wygaśnięciem poprzedniego kontraktu. Dzięki temu płocki koncern będzie miał zapewnione bezpieczne dostawy po cenach zbliżonych do rynkowych. Z kolei PGNiG na kilka lat zabezpiecza sobie zbyt na duży wolumen surowca. Umowa zapewne obejmuje nie tylko dostawy do istniejących zakładów grupy PKN Orlen, ale i budowanych elektrociepłowni na gaz we Włocławku i Płocku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz grupa PKN Orlen chcą zawrzeć nową umowę na dostawy gazu, które mają być realizowane w najbliższych pięciu latach. Wartość całego kontraktu według obecnie obowiązujących cen szacowana jest na 7 mld zł.

Kontrakt zostanie zawarty, pod warunkiem że rada nadzorcza PGNiG zaakceptuje jego postanowienia. Kolejny warunek to rozwiązanie, za porozumieniem stron, umowy pomiędzy Anwilem (firma chemiczna zależna od PKN Orlen) i PGNiG na sprzedaż gazu, zawartej na czas nieokreślony. Rozwiązana zostanie też umowa zawarta z PKN Orlen na dostawy gazu do zakładu produkcyjnego w Płocku, która miała obowiązywać do końca września 2017 r.

Pozostało 83% artykułu
Gaz
Ustawa blokująca gaz z Nord Stream do zmiany
Gaz
Małe szanse na hub gazowy w Polsce. Jakie są bariery?
Gaz
Gazprom nie zapłaci dywidendy. Wartość rosyjskiego koncernu pikuje
Gaz
PGE i Polimex Mostostal rozmawiają o gazowych opóźnieniach. Znamy szczegóły
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Gaz
Mamy nowy Gazprom? UE znów uzależniona od jednego potężnego dostawcy gazu
Gaz
Bułgaria pozywa Gazprom. Chce 400 mln euro odszkodowania