PGNiG dostarczy więcej gazu

Koncern zawrze kolejny duży kontrakt z kolejną firmą Skarbu Państwa. Umowa z PKN Orlen ma wartość 7 mld zł.

Publikacja: 29.09.2016 21:59

PGNiG dostarczy więcej gazu

Foto: Bloomberg

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz grupa PKN Orlen chcą zawrzeć nową umowę na dostawy gazu, które mają być realizowane w najbliższych pięciu latach. Wartość całego kontraktu według obecnie obowiązujących cen szacowana jest na 7 mld zł.

Kontrakt zostanie zawarty, pod warunkiem że rada nadzorcza PGNiG zaakceptuje jego postanowienia. Kolejny warunek to rozwiązanie, za porozumieniem stron, umowy pomiędzy Anwilem (firma chemiczna zależna od PKN Orlen) i PGNiG na sprzedaż gazu, zawartej na czas nieokreślony. Rozwiązana zostanie też umowa zawarta z PKN Orlen na dostawy gazu do zakładu produkcyjnego w Płocku, która miała obowiązywać do końca września 2017 r.

Dużo niewiadomych

W wyniku zawarcia nowego kontraktu PGNiG będzie w najbliższych latach strategicznym dostawcą błękitnego paliwa dla grupy PKN Orlen. Do chwili zamknięcia tego numeru „Rz” żaden z koncernów nie udzieliły odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące tego, na jaki wolumen gazu opiewa nowa umowa, ani co zdecydowało o tym, że obie strony postanowiły ją zawrzeć. W efekcie nie wiadomo, czy PKN Orlen, który wcześniej dążył do dywersyfikacji dostaw gazu, znowu nie koncentruje się na jednym źródle surowca. Grupa rocznie zużywa około 1,7 mld m sześc. gazu, z czego 1,2 mld m sześc. w Polsce.

Wkrótce jej zapotrzebowanie na błękitne paliwo może jednak znacząco wzrosnąć. W przyszłym roku ma ruszyć elektrociepłownia gazowa we Włocławku, która rocznie będzie zużywać około 530 mln m sześc. surowca. Drugi tego typu obiekt powstaje w Płocku. Ma być oddany do eksploatacji w czwartym kwartale 2017 r. Rocznie będzie zużywał 660 mln m sześc. gazu. Wcześniej PKN Orlen kilkakrotnie informował, że nie widzi potrzeby zawierania długoterminowych kontraktów na dostawy do nowych elektrociepłowni. Czy zawierana umowa z PGNiG przewiduje dostawy do obu powstających bloków, na razie nie wiadomo.

Odzyskiwanie udziałów

W tym roku PGNiG położyło duży nacisk na podpisywanie nowych umów na dostawy gazu. Jednym z kluczowych kontraktów, poza zawieranym z PKN Orlen, jest umowa podpisana w kwietniu z Grupą Azoty, największym odbiorcą błękitnego paliwa w naszym kraju. Na jej podstawie i kontraktów dwustronnych gazownicza grupa dostarcza surowiec do pięciu podmiotów z Grupy Azoty. Chodzi o zakłady w Tarnowie, Puławach, Policach, Kędzierzynie oraz do firmy Siarkopol. Umowa obowiązuje do września 2019 r. i przewiduje, że wolumen dostarczanego paliwa może wynieść łącznie nawet 4,5 mld m sześc. To dużo zważywszy, że cała Grupa Azoty zużywa rocznie ponad 2 mld m sześc. gazu. Wartość nowego kontraktu szacowana jest na 3,3 mld zł.

PGNiG dąży też do odzyskania klientów, których wcześniej utracił na rzecz konkurencji. Jednym z nich jest Ceramika Paradyż, specjalizująca się w produkcji płytek ceramicznych. W sierpniu zawarto z nią dwuletnią umowę na dostawę 118 mln m sześc. gazu.

Dziś trudno oszacować, czy zawarte dotychczas przez PGNiG umowy z dużymi odbiorcami błękitnego paliwa oddalają od gazowniczej grupy ryzyko niesprzedania całego zakontraktowanego oraz wydobywanego surowca. Spółka rocznie kupuje od Rosjan ponad 8 mld m sześc. gazu, 1,5 mld importuje z Kataru, a ponad 4 mld wydobywa w Polsce.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl

Opinia

Kamil Kliszcz, analityk Domu Maklerskiego mBanku

Umowa PGNiG i PKN Orlen na dostawy gazu jest z jednej strony następstwem zapowiedzi rządu dotyczącej koniecznej współpracy spółek z udziałem Skarbu Państwa a z drugiej – negocjacji prowadzonych w związku z bliskim wygaśnięciem poprzedniego kontraktu. Dzięki temu płocki koncern będzie miał zapewnione bezpieczne dostawy po cenach zbliżonych do rynkowych. Z kolei PGNiG na kilka lat zabezpiecza sobie zbyt na duży wolumen surowca. Umowa zapewne obejmuje nie tylko dostawy do istniejących zakładów grupy PKN Orlen, ale i budowanych elektrociepłowni na gaz we Włocławku i Płocku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz grupa PKN Orlen chcą zawrzeć nową umowę na dostawy gazu, które mają być realizowane w najbliższych pięciu latach. Wartość całego kontraktu według obecnie obowiązujących cen szacowana jest na 7 mld zł.

Kontrakt zostanie zawarty, pod warunkiem że rada nadzorcza PGNiG zaakceptuje jego postanowienia. Kolejny warunek to rozwiązanie, za porozumieniem stron, umowy pomiędzy Anwilem (firma chemiczna zależna od PKN Orlen) i PGNiG na sprzedaż gazu, zawartej na czas nieokreślony. Rozwiązana zostanie też umowa zawarta z PKN Orlen na dostawy gazu do zakładu produkcyjnego w Płocku, która miała obowiązywać do końca września 2017 r.

Pozostało 83% artykułu
Gaz
Rosyjski LNG musi zniknąć z UE. Polskie propozycje do 12. pakietu sankcji
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Materiał partnera
Jak odpowiedzieć na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym
Gaz
Gaz w Europie tanieje po wieściach z Australii
Gaz
Rosjanie kłócą się z Turkami o gazowy hub. Kluczowy projekt bliski klęski
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Gaz
Hiszpania pokochała rosyjski LNG. Madryt nie chce się z nim rozstać
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej