Wojewoda mazowiecki wydał Gaz-Systemowi pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia z tłoczni gazu w Rembelszczyźnie do Elektrociepłowni Żerań, która należy do PGNiG Terminka, firmy zależnej od PGNiG. Realizacja tej inwestycji umożliwi dostawy błękitnego paliwa do bloku gazowo-parowego, który ma zastąpić węglowe kotły parowe i znacząco obniżyć emisje zanieczyszczeń w okolicy Warszawy. Nowe połączenie zwiększy też bezpieczeństwo energetyczne stolicy, a mieszkańcy odczują poprawę jakości powietrza.

Nowe połączenie o długości 10 km będzie zlokalizowane na terenie gminy Nieporęt i warszawskiej dzielnicy Białołęka. Znajdujący się około 1,5 m pod ziemią gazociąg ma omijać tereny mieszkaniowe i nie kolidować z istniejącą zabudową. Zaprojektowano go również tak by w jak najmniejszym stopniu ingerował w środowisko. W związku z niezbędną wycinką drzew Gaz-System dokona nasadzeń zastępczych 5 tys. drzew takich jak: lipa, klon jawor, dąb, grusza dzika, jabłoń dzika, głóg.

Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przyszły rok. Inwestycja ma potrwać około dwóch lat. Z kolei uruchomienie bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań ma nastąpić w 2019 r. Nowe instalacje będą zużywać około 0,6 mld m sześc. gazu rocznie. Taka ilość pozwoli na produkcję 3 mln MWh energii elektrycznej, która wystarczy na zaspokojenie potrzeb 650 tys. mieszkań. Dzięki budowie nowego bloku nastąpi redukcja emisji pyłu o połowę, o 60 proc. dwutlenku siarki oraz o 30 proc. tlenków azotu. Dla mieszkańców stolicy przestawienie elektrociepłowni na paliwo gazowe będzie oznaczało również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem. Wyliczono, że rocznie liczba wagonów z węglem zmniejszy się o ok. 17 tys., zaś ciężarówek o ok. 4,5 tys.