Gaz-System rozpoczął prace przy drugim odwiercie na terenie gminy Janowiec Wielkopolski, w woj. kujawsko-pomorskim, które mają pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnej budowie podziemnego magazynu gazu. Realizowany odwiert rozpoznawczy, podobnie jak pierwszy rozpoczęty na początku sierpnia, mają pozwolić ustalić, czy wysad solny „Damasławek” nadaje się na tego typu obiekt.

Prace na zlecenie Gaz-Systemu realizuje firma G-Drilling. Docelowo odwierty będą miały głębokość około 1,8 km. Dzięki nim możliwe będzie pobranie rdzenia do badań laboratoryjnych. Uzyskane wyniki pozwolą podjąć decyzję o przydatności wysadu solnego na potrzeby podziemnego magazynu gazu. Zakończenie wierceń planowane jest za około 4-5 miesięcy. – Prace przy pierwszym odwiercie (otwór B) przebiegają bez zakłóceń. Na razie za wcześnie za wyciąganie wniosków, ale pozytywne nastawienie lokalnej społeczności i władz do potencjalnej inwestycji jest dla nas bardzo ważnym sygnałem – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu.

Spółka informuje, że wszystkie prace związane z odwiertami są nadzorowane przez wyspecjalizowany nadzór inwestorski. Na zlecenie Gaz-Systemu role tę pełni Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych „Chemkop”. Ponadto organem nadzoru górniczego dla prowadzonych prac jest Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku. Po zakończeniu prac otwory badawcze mają zostać dokładnie zabezpieczone, place wiertnicze zlikwidowane, zaś teren zrekultywowany.

Gaz-System podaje, że decyzja biznesowa o budowie podziemnego magazynu gazu zapadnie w przyszłym roku po ostatecznym odbiorze prac badawczo-rozpoznawczych i analizach ekonomiczno-inwestycyjnych.

W strategii do 2025 r. Gaz-System określił, że w przypadku realizacji wariantu podstawowego rozwoju grupy, a więc zakładającego budowę Baltic Pipe, prawdopodobną lokalizacją magazynu gazu będzie okolica miejscowości Damasławek (woj. wielkopolskie). Gmina Janowiec Wielkopolski sąsiaduje z gminą Damasławek. Gdyby realizowano wariant alternatywny, w którym założono budowę pływającego terminalu LNG w regionie Zatoki Gdańskiej, wówczas magazyn gazu powstałby zapewne w miejscowości Białogarda w woj. pomorskim.