Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową na wypłaty dla akcjonariuszy spółka przeznacza od 50 do 60 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok.

W tym roku zarząd proponuje, by było to 45 CZK na akcję, czyli 59,4 proc. czystego zysku grupy za 2011 r. Ostateczną decyzję ma podjąć walne zgromadzenie akcjonariuszy planowane na 26 czerwca.

Większościowym akcjonariuszem firmy jest czeski skarb państwa, który posiada 70 proc. jej akcji.