Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w marcu 2012 r. wyniósł 5,214 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 37,12 proc. (8,291 TWh w lutym 2012 r.). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE spadł o 28,20 proc.

W marcu 2012 r. kolejny raz odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 75,91 proc. (72,47 proc. w lutym 2012 r.) przy minimum 59,62 proc. i maksimum 92,79 proc.

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w marcu 1,594 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 10,10 proc. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 51 420 MWh przy minimum 44 769 MWh i maksimum 58 794 MWh.

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w marcu br. wyniósł średnio 11,60 proc. (12,27 proc. w lutym 2012 r.) przy minimum 6,04 proc. i maksimum 21,04 proc.

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w marcu wyniósł 4,776 TWh (2,087 TWh w lutym 2012 r.). Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 128,83 proc. i spadek o 48,68 proc. licząc rok do roku.