Unieważnienie przetargu nastąpiło po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała ponowne badanie i ocenę ofert oraz odrzucenie wybranej oferty Mostostal Warszawa.

W tej sytuacji za najkorzystniejszą została uznana oferta konsorcjum, PBG opiewająca na 790 mln zł. – Podpisanie umowy z tym wykonawcą oznaczałoby zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia o ponad 140 mln złotych brutto, a takiej możliwości nie mamy. Ponadto wiązałoby się to ze wzrostem cen za unieszkodliwianie odpadów w instalacji. – wyjaśnia Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury, spółki komunalnej realizującej inwestycję.

Zapewnia, że w ciągu najbliższych dni spółka ogłosi nowy przetarg. - Z naszych analiz wynika, że inwestycja zostanie zakończona do końca 2015 roku – dodaje rzecznik.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych, kompostowni na odpady biodegradowalne, stacji przeładunkowej w Toruniu i uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych. Rocznie spalarnia zamieniać będzie w energię  około 180 tysięcy ton Odpadów. mak