Coraz więcej energii odnawialnej w Polsce

W Polsce systematycznie rośnie ilość energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii.

Publikacja: 04.01.2014 09:32

Coraz więcej energii odnawialnej w Polsce

Foto: Bloomberg

Wskazują na to jednoznacznie analizy i dane GUS.

W latach 2003 – 2010 w krajach UE – 27 występował systematyczny - corocznie wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku poprzedniego – wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Największy odnotowano w roku 2010 i wynosił on dla UE-27 – 12,2 proc., zaś dla Polski - 13, 7 proc.

Jednak w 2011 roku nastąpił spadek w tym zakresie w UE-27 o 2,7 proc.

Ale mimo to w Polsce zanotowano wtedy także dalszy wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i to aż o 8,6 proc. w porównaniu z rokiem 2010.

W latach 2007 – 2011 udział energii odnawialnej w energii pierwotnej ogółem w UE – 27 wzrósł od 15, 6 proc do 20,3 proc, zaś w Polsce od 6,7 proc do 10,9 proc.

Jak informuje GUS – w tym samym czasie pozyskanie energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych zwiększyło się w UE – 27 o 21 proc., natomiast w Polsce aż od 54 proc.

Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych nośników energii w zużyciu energii elektrycznej brutto w krajach UE – 27 w latach 2005 – 2011 wzrósł z 13,6 proc. do 20,4 proc, zaś w Polsce odpowiednio z 2,6 proc. do 8,3 proc.

Jak wynika z danych GUS energia elektryczna wytworzona z odnawialnych nośników energii stanowiła w 2007 roku 3,5 proc. krajowego zużycia energii elektrycznej brutto, gdy w 2012 roku było to już na poziomie 10,6 proc.

W latach 2007 – 2012 zwiększał się udział energii elektrycznej wytwarzanej z biopaliw stałych w łącznej produkcji energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych i w 2012 roku wynosił 56, 45 proc.

Rośnie także ilość energii wytwarzanej z innych źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej. W 2012 roku było: 28,12 proc. z energii wiatru, 12,07 proc z energii wiatru, 3,35 proc. – biogaz (z wysypisk owy i z oczyszczalni ścieków).

Wskazują na to jednoznacznie analizy i dane GUS.

W latach 2003 – 2010 w krajach UE – 27 występował systematyczny - corocznie wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku poprzedniego – wynika z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostało 86% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży