Wardziński był wiceprzewodniczącym nadzoru Taurona. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Agnieszka Woś nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.