Na czele drugiej co do wielkości energetycznej spółki nadal stoi Dariusz Lubera. Wiceprezesem ds. korporacji został Aleksander Grad. Były minister skarbu musiał najpierw zrezygnować z funkcji członka rady nadzorczej i tym samym z powierzonej mu w lutym br. delegatury do zarządu Tauronu, gdzie był wiceprezesem. Do zarządu dołączyli także: Katarzyna Rozenfeld  jako wiceprezes ds. handlowych oraz Stanisław Tokarski jako wiceprezes ds. strategii i rozwoju.  ZA sprawy ekonomiczno-finansowe nadal odpowiada Krzysztof Zawadzki.

Poza zarządem znaleźli się natomiast pełniący wcześniej te funkcje Dariusz Stolarczyk i Joanna Schmid.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych rada nadzorcza musiała  odwołać cały dotychczasowy zarząd Tauronu, by mogła rozpocząć się kolejna kadencja władz. Gdyby nastąpiło jedynie uzupełnienie składu zarządu, formalnie nadal trwałaby trzecia kadencja.