Orlen Upstream, spółka zależna od PKN Orlen wykonała odwiert o nazwie Stoczek-OU1K w miejscowości Kisielsk, w pobliżu granicy województw mazowieckiego i lubelskiego. Firma nie informuje, jakie wyniki uzyskano na tym etapie prac poszukiwawczych, w tym czy uzyskano jakikolwiek przepływ gazu lub ropy.

Całkowita długość wykonanego odwiertu wyniosła 4,3 km. Składa się na niego odcinek pionowy oraz poziomy wykonany na głębokości ponad 2,9 km. To trzeci odwiert poziomy wykonany przez koncern w skałach łupkowych i jednocześnie drugi przeprowadzony na obszarze koncesji Wodynie-Łuków.

Spółka podaje, że prace wiertnicze trwały 6 tygodni. Obecnie urządzenie wiertnicze Bentec 450T, które pracowało przy odwiercie Stoczek-OU1K jest demontowane. Następnie zostanie przetransportowane do kolejnej lokalizacji, tym razem do powiatu świdnickiego w woj. lubelskim. W drugim kwartale ma być tam przeprowadzony odwiert pionowy, tym razem w poszukiwaniu konwencjonalnych złóż ropy i gazu.

Równolegle będą przygotowywane kolejne prace poszukiwawcze. Obejmą m.in. analizy wyników pozyskanych z odwiertu Stoczek-OU1K. PKN Orlen podaje, że wykonanie tzw. zabiegu szczelinowania hydraulicznego w tej lokalizacji możliwe jest w drugiej połowie tego roku. Szczelinowanie polega na wpompowywaniu do odwiertu, pod wysokim ciśnieniem, mieszaniny wody z dodatkami chemicznymi i piaskiem, co powoduje że powstają szczeliny, dzięki którym ze skał jest uwalniany gaz.