Około 15,2 mld zł przeznaczone zostanie na budowę nowych mocy w energetyce konwencjonalnej, w tym ok. 2290 MW w wysokosprawnych blokach w Opolu i w Turowie. Do 2016 roku grupa wybuduje również 234 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Realizacja kolejnych projektów (o mocy około 880 MW) uzależniona jest od docelowego kształtu systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE).

Akwizycje kolejnych projektów OZE uzależnione będą od ich efektywności. Inwestycje w nowe moce OZE mają kosztować około 1,7 mld zł. Do 2020 r. PGE odda do eksploatacji elektrociepłownie o łącznej mocy 187 MW. W portfelu inwestycyjnym grupy znajduje się dodatkowo niemal 1100 MW mocy w kogeneracji. Realizacja tych projektów możliwa będzie po wdrożeniu długoterminowego systemu wsparcia dla tej technologii. Na modernizację i odtworzenie istniejących aktywów wytwórczych grupa przeznaczy ok. 16,3 mld zł. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych grupa pójdzie z kolei około 12,3 mld zł. Planowane wydatki na przygotowanie i uruchomienie programu jądrowego w latach 2014-2016 mogą wynieść ok. 700 mln zł. PGE zakłada, że podjęcie decyzji inwestycyjnej o budowie pierwszej elektrowni jądrowej i wystąpienie o wydanie decyzji zasadniczej nastąpi w 2017 roku. Rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora to perspektywa 2020 roku.

Strategia grupy energetycznej zakłada dalsze zabezpieczanie bazy surowcowej w postaci węgla brunatnego. Projekty Złoczew i Gubin znajdują się na etapie uzyskiwania wymaganych zgód administracyjnych. W obydwu przypadkach spółka zakłada uzyskanie koncesji wydobywczych po 2016 roku.