Wniosek zarządu mówił o wypłacie 15 groszy na walor, co dawało łącznie 262,88 mln zł.

Jednocześnie walne zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na 14 sierpnia oraz termin jej wypłaty na dzień 4 września 2014 r.