Średnia oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP oscylowała wokół 37,2 mln zł. Zysk operacyjny grupy w I kwartale 2014 roku sięgnął 80,6 mln zł wobec 95,4 mln zł przed rokiem i okazał się o 30 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 61,8 mln zł. EBITDA grupy spadła do 169,4 mln zł z 184,8 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał wynik EBITDA na poziomie 144,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży netto delikatnie poszły w górę z 663,2 mln zł do, 667,7 mln zł. Rynek oczekiwał natomiast 630,8 mln zł. S

przedaż energii elektrycznej w grupie wzrosła w pierwszym kwartale tego roku z 3,06 do 3,25 TWh, czyli o 6,25 proc. Uzyskana średnia cena energii elektrycznej spadła o 11,8 proc. do 164,24 zł/MWh. Spółka podała, że rekompensata z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych dla Elektrowni Pątnów II była wyższa o 9,3 mln zł, tj. o 25,45 proc. rdr. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 43,7 mln zł, czyli zmniejszyły się o 2,9 mln zł w porównaniu z I kwartałem 2013 roku. W I kwartale nakłady inwestycyjne w grupie wyniosły 126,1 mln zł. Spółka podała, że w ramach zwolnień grupowych w kopalniach, realizowanych od września ubiegłego roku do końca kwietnia tego roku, zatrudnienie zmniejszyło się o 84 osoby. Kolejnych 78 osób odeszło z innych przyczyn.

„Realizacja procesu zwolnień grupowych w postaci kosztów odpraw oraz rekompensat z tytułu zwolnień grupowych w obu kopalniach na dzień 30 kwietnia 2014 roku wyniosła 1,47 mln zł, natomiast spodziewany szacunkowy efekt ekonomiczny z tytułu dostosowania zatrudnienia wyniesie średniorocznie około 5,61 mln zł (efekt skalkulowany jest jedynie w oparciu o 84 osoby objęte programem)" - napisano w komentarzu.