Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało, że obecny zarząd spółki nie wnioskował udzielenia absolutorium członkom zarządu wykonującym swoje obowiązki w ubiegłym roku. - Zarząd PGNiG wnioskował do rady nadzorczej - zgodnie z przepisami KSH - jedynie o podjęcie decyzji w przedmiocie absolutorium dla członków zarządu sprawujących swoją funkcję w 2013 r. Stanowisko zarządu w przedmiocie udzielenia absolutorium było neutralne w stosunku do wszystkich członków zarządu wykonujących obowiązki w 2013 r. – informuje Dorota Gajewska, rzecznik prasowy i dyrektor departamentu komunikacji PGNiG.

Dodaje, że doniesienia medialne, że zarząd  PGNiG był za udzieleniem absolutorium byłej prezes Grażynie Piotrowskiej - Oliwie i byłemu wiceprezesowi Radosławowi Dudzińskiemu są nadinterpretacją i nie pochodzą ze spółki i nie były ze spółką konsultowane.

Podczas czwartkowego ZWZA akcjonariusze giełdowej spółki głosowali nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu PGNiG za ubiegły rok. Nie otrzymali go jednie Grażyna Piotrowska – Oliwa oraz Radosław Dudzińskiego. Uchwała nie przeszła, gdyż Skarb Państwa wstrzymał się od głosowania.

Akcjonariusze podjęli też uchwałę o powołaniu nowej rady nadzorczej. Spośród dotychczasowych jej członków tylko dwóch z dziewięciu zostało na zajmowanych stanowiskach.

ZWZA zdecydowało wreszcie o przeznaczeniu na dywidendę 885 mln zł z 1,69 mld zł czystego zarobku wypracowanego przez spółkę w ubiegłym roku. To oznacza, że na każdą akcję przypadnie po 0,15 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 sierpnia. Wypłata nastąpi z kolei 4 września.