Enea Operator będzie musiała zapłacić 238,99 tys. zł kary za nieuzasadnione pobieranie wyższych opłat za przyłączenie do sieci.

UOKiK zakwestionował postanowienie stosowane przez Eneę Oprator w umowach o przyłączenie do sieci, zgodnie z którym w przypadku zamówienia mocy umownej mniejszej niż przyłączeniowa, ta niższa wartość automatycznie stawała się mocą przyłączeniową, mimo że opłata za przyłączenie do sieci została pobrana od większej mocy. W konsekwencji klient który zapłacił już raz za określoną wielkość mocy przyłączeniowej i chciał ją uzyskać w przyszłości, musiał ponownie ponieść opłatę – za zwiększenie mocy przyłączeniowej do wielkości pierwotnej.

Sąd Apelacyjny obniżył jednak nałożoną na spółkę karę pieniężną. Pierwotnie Enea miała zapłacić 478 tys. zł. Decyzja sądu jest prawomocna.