– Konkurs na środki na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej jeszcze z puli na lata 2007–2013 cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród samorządów. Wpłynęły do nas aż 764 wnioski zakładające stworzenie planów w 981 gminach – mówiła wczoraj Barbara Koszułap, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas podpisania pierwszych umów o dofinansowanie z samorządami.

Zainteresowanie gmin nie dziwi, bo – jak wskazał Jarosław Orliński, wicedyrektor w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – plany to dokumenty strategiczne, na podstawie których samorządy będą mogły pozyskać dotacje już z nowego budżetu UE na inwestycje związane z budową gospodarki niskoemisyjnej. – Jako kraj zobowiązaliśmy się do zwiększenia efektywności energetycznej do 2020 r. o co najmniej 20 proc. Stworzenie planów na poziomie gmin to pierwszy krok do tego celu i warunek pozyskania środków unijnych z budżetu na lata 2014–2020 – tłumaczył Orliński.

A tych na budowę gospodarki niskoemisyjnej tylko w nowym programie „Infrastruktura i środowisko" będzie 1,5 mld euro. W programach regionalnych ma to być aż 8 mld euro. Na co samorządy zamierzają wydać pieniądze, realizując plany? – Chcemy termomodernizować budynki użyteczności publicznej (głównie szkoły), zakupić nowy tabor dla komunikacji miejskiej, ale też wymieniać oświetlenie uliczne – wyliczała Agnieszka Nowak, wiceprezydent Łodzi. – Rewitalizując miasto, będziemy też odłączać piece ogrzewane węglem, zamieniając je na ogrzewanie z sieci miejskiej – dodała.

Podobne zamiary mają władze Ełku. – Planujemy termomodernizację budynków komunalnych, wymianę taboru komunikacji miejskiej na hybrydowy i modernizację oświetlenia ulicznego, ale i budowę OZE – mówił Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. – Tylko instalacja ogrzewania solarnego w parku wodnym przyniosła nam obniżkę kosztów energii o 50 proc. – dodał.

Pierwsze umowy o dotacje z NFOŚiGW na przygotowanie planów podpisały wczoraj: Bydgoszcz, Ełk, Łódź, Puławy i gmina wiejska Wyry. Kilkaset kolejnych samorządów podpisze kontrakty jeszcze przed wakacjami.