Wśród nowych uczestników rynku gazu jest wrocławska elektrociepłownia, która dzzajmuje się dystrybucją, obrotem i wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Zakłady produkcyjne elektrociepłowni zlokalizowane są w centrum miasta, co pozwala na uniknięcie strat w przesyle energii do odbiorców końcowych. - Podpisana umowa przesyłowa pozwoli na zakupy gazu po cenach uzyskanych na TGE. Lepsze ceny gazu zwiększą konkurencyjność spółki na obsługiwanych obszarach – twierdzi Jan Perucki, członek zarządu BD.

Umowę przesyłową z Gaz-Systemem podpisał też E.ON Global Commodities, odpowiedzialny za obrót energią w ramach koncernu E.ON, jednego z największych na świecie przedsiębiorstw energetyczno-gazowych. E.ON Global Comodities odpowiada za obrót energią elektryczną, gazem, ropą, biomasą oraz uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Spółka jest również właścicielem i zarządcą gazociągów oraz niezależnej spółki zajmującej się magazynowaniem błękitnego paliwa.

Kolejną umowę przesyłową podpisała Grupa Azoty, drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. W jej skład wchodzą m.in. zakłady w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie - Koźlu. - Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, który jest kluczowym surowcem do produkcji nawozów mineralnych stanowi jeden z priorytetów naszej strategii biznesowej. Dobrze przygotowaliśmy się do liberalizacji rynku gazu i dzięki temu w tym roku dywersyfikacja dostaw tego surowca w całej Grupie Azoty wyniesie nawet do 30 proc. a w niektórych spółkach może osiągnąć poziom 40 proc. - uważa Witold Szczypiński, wiceprezes Grupy Azoty.

Wśród sprzedawców gazu będzie wreszcie firma Novum, która rozpoczęła funkcjonowanie na polskim rynku w 2007 r. jako operator telekomunikacyjny. Obecnie oferuje swoim klientom sprzedaż pakietową, w skład której wchodzą usługi telekomunikacyjne oraz energetyczne. Poprzez podpisanie umowy przesyłowej Novum będzie mogło rozszerzyć ofertę o sprzedaż błękitnego paliwa. - Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak również klientów biznesowych zorientowanych na korzystanie z najwyższej jakości usług za rozsądną cenę. Mamy nadzieję, że połączenie dotychczas oferowanych i nowych produktów umożliwi kompleksowe zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw w zakresie świadczonych usług, dzięki czemu nasi klienci zyskają dodatkowy komfort i większe profity finansowe – zaznacza Jacek Łaskowski, prezes Novum.