Nowe urządzenie łączy w sobie elementy ogniwa słonecznego i baterii litowo-tlenowej ładowanej przez fotoelektrody. Profesor chemii i biochemii SUO, Yiying Wu, oświadczył, że jego zespół skonstruował urządzenie pozwalające zaoszczędzić ok. 20 proc. fotoenergii. Integrując w jedną całość wszystkie niezbędne elementy, naukowcy uzyskali baterię słoneczną osiągającą niemal 100 proc. wydajności. Dla porównania najlepsze dotychczas baterie słoneczne mają wydajność na poziomie 80 proc.

Nowe hybrydowe urządzenie wykorzystując tylko światło i tlen jest w stanie przechwytywać elektrony za pomocą prostych reakcji chemicznych. Pozyskane z energii słonecznej elektrony są wiązane wewnątrz akumulatora podczas rozpadu tlenku litu na jony litowe i tlen, a następnie magazynowe w formie zjonizowanego litu.

Profesor Wu podkreślił znaczenie tego wynalazku, jako szansy na zrewolucjonizowanie branży.

- Największym wyzwaniem jest pozyskanie energii słonecznej i magazynowanie jej za pomocą tanich baterii. Łącząc funkcje produkcji i magazynowania w jednym urządzeniu, zmniejszamy nakłady - stwierdził.

Naukowcy oceniają, że ta technologia pozwoli ograniczyć koszty uzyskiwania energii słonecznej nawet o 25 proc.