Szacunki na 2015 r. uwzględniają wyższe wolumeny produkcji ze zmodernizowanych zakładów w Czechach. Jak podała spółka produkcja w elektrowniach węglowych ma wzrosnąć o ok. 18 proc., a w nuklearnych - o ok. 5 proc.

Czeski koncern podsumował ubiegły rok. W 2014 r. jego wynik EBITDA wyniósł 72,5 mld CZK, zysk netto sięgnął 22,4 mld CZK, a skorygowany zysk netto wyniósł 29,5 mld CZK.

Wyniki okazały się zgodne z prognozami grupy, która w połowie listopada 2014 r. podniosła całoroczną prognozę EBITDA do 72 mld CZK z 70,5 mld CZK wcześniej. Spółka podtrzymała wówczas, że zysk netto, skorygowany o zdarzenia jednorazowe, wyniesie w 2014 r. 29 mld CZK.