ZE PAK: rekomendacja dywidendy i wyniki 2014

Zarząd ZE PAK zarekomendował wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 40,66 mln zł, czyli 0,80 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Publikacja: 22.03.2015 23:04

ZE PAK: rekomendacja dywidendy i wyniki 2014

Foto: Adobe Stock

Zaproponowana kwota dywidendy stanowi 19,87 proc. zysku netto wypracowanego w 2014 r.

Pozostałą część zarobku w wysokości 163,98 mln zł pójdzie na zasilenie kapitału zapasowego.

W ubiegłym roku PAK wypłacił 0,68 zł dywidendy na akcję, łącznie 34,56 mln zł, choć zarząd spółki nie rekomendował jej wypłaty ze względu na spadek cen energii oraz potrzeby związane z rozwojem spółki.

Polityka dywidendowa PAK zakłada rekomendowanie 30 proc. jednostkowego zysku do 2016 r, W dłuższej perspektywie polityka dywidendowa zakłada podział między akcjonariuszy do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

PAK zanotował ostry spadek wyników. Przychody ze sprzedaży grupy w 2014 roku wyniosły 2,68 mld zł, co oznacza spadek o ponad 3 proc. Jak tłumaczy zarząd ZE PAK największy wpływ na zmniejszenie przychodów miała uzyskana średnia cena sprzedaży energii, która okazała się niższa o 8,1 proc. w stosunku do ceny osiągniętej w poprzednim roku.

Grupa wyprodukowała w ubiegłym roku 10,1 TWh, co jest wynikiem gorszym niż rok wcześniej o 4,1 proc. Mimo to sprzedaż energii (łącznie – wyprodukowanej i zakupionej z rynku) wzrosła o 3,2 proc. i wyniosła 13,5 TWh.

Zysk EBITDA w 2014 roku był na poziomie 507,4 mln zł w porównaniu do 715,9 mln zł w 2013 roku (-29,1 proc.).

Według zarządu ZE PAK na uzyskany wynik, oprócz spadku średniej ceny sprzedaży energii i wzrostu kosztu emisji CO2, znaczący wpływ miały wydarzenia o charakterze jednorazowym zarówno o pozytywnym jak i negatywnym oddziaływaniu na osiągnięty wynik EBITDA.

Do najważniejszych tego typu zdarzeń zarząd spółki zalicza: odpisy zmniejszające rekompensaty KDT dla Elektrowni Pątnów II, odpisy aktualizujące wartość zapasów (zielonych certyfikatów), zwiększenie stanu rezerw rekultywacyjnych, zawiązanie rezerwy z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej pod końcowy zbiornik po odkrywce Adamów, rozwiązanie rezerwy na ekwiwalent energetyczny i zmniejszenie rezerwy na nagrody jubileuszowe.

Łączny skumulowany wpływ wymienionych zdarzeń pomniejszył wynik operacyjny grupy w 2014 roku o 81,8 mln zł - wylicza spółka.

Wynik operacyjny wyniósł 147,4 mln zł, wobec 358,5 mln zł rok wcześnie, a wynik netto spadł aż o ponad 66 proc. i wniósł 78,5 mln zł.

Zaproponowana kwota dywidendy stanowi 19,87 proc. zysku netto wypracowanego w 2014 r.

Pozostałą część zarobku w wysokości 163,98 mln zł pójdzie na zasilenie kapitału zapasowego.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie