- To dopiero wstępne szacunki. Zakładam, że ostateczna kwota będzie wyższa. Będziemy mogli podać w maju lub najpóźniej w czerwcu - stwierdził Aleksander Grad, prezes spółki podczas konferencji wynikowej.

Spółka wyznaczyła już główne obszary prowadzonej restrukturyzacji. Chce wygenerować oszczędności m.in. w obszarze usług remontowych i serwisowych (tam zakłada sprzedaż dwóch spółek), zoptymalizować proces zakupów i stworzyć Centrum Usług Wspólnych dla działów księgowo-finansowych i IT.

Prezes ZE PAK pytany o plany w zakresie dywidendy stwierdził, że wyniki grupy za 2015 r. nie skłaniają do rekomendacji jej wypłaty. -Jednak jeszcze ostateczna decyzja w tej sprawie nie zapadła -podkreślił Grad.

Przypomnijmy, że strata netto grupy w ubiegłym roku sięgnęła 1,88 mld zł i była wynikiem odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów o taką właśnie kwotę.