W I połowie br. budowlana grupa miała 788,7 mln zł przychodów, czyli o 2 proc. więcej, niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 48 proc., do 46,2 mln zł. Na poziomie operacyjnym grupa wykazała aż 829 mln zł zysku wobec 108 mln zł na minusie rok wcześniej, ale to efekt zaksięgowania papierowego zysku na zawarciu układu z wierzycielami (921 mln zł na poziomie skonsolidowanym).

Wyniki grupy cały czas „robi" giełdowe Rafako – filar segmentu energetycznego. Przychody tego segmentu wzrosły o blisko 7 proc., do 736,5 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o niemal 15 proc., do 57,2 mln zł. Sprzedaż segmentu gazu i ropy – filarem jest spółka PBG oil and gas - skurczyła się o 51 proc., do 33 mln zł. Segment poniósł 2,1 mln zł straty brutto ze sprzedaży, jednak rok wcześniej było to 9,9 mln zł pod kreską. Dopiero od czerwca br. PBG w pełni kontroluje PBG oil and gas, wcześniej grupa miała udział mniejszościowy.

Na koniec czerwca wartość portfela zamówień grupy wynosiła 4,4 mld zł, z czego 1,15 mld zł przypada na 2016 r. Budownictwo energetyczne stanowi 94 proc. wartości backlogu.

PBG szykuje się do realizacji układu – emisji obligacji o wartości około 500 mln zł i ponad 700 mln akcji dla wierzycieli. Po podwyższeniu kapitału wierzyciele finansowi będą kontrolować 75 proc. kapitału, prezes PBG Jerzy Wiśniewski około 23,6 proc., a pozostali obecni akcjonariusza zaledwie 1,46 proc. Cena akcji w ramach konwersji została ustalona na 2 gr. Obecnie kapitał dzieli się na 14,3 mln walorów. Kurs sięga 3 zł.