Zajmuje się ona sprzedażą i instalacją fotowoltaiki dla gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Akwizycja poszerza dotychczasową ofertę Innogy z zakresu sprzedaży rozwiązań optymalizujących koszty energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii oraz promuje szerokie wykorzystanie takich źródeł.

Spółka od dwóch lat rozwija swoją ofertę fotowoltaiczną dla całego rynku, zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla biznesu na terenie całej Polski. Innogy zapewnia audyt mający na celu określenie potencjału instalacji i jej rozmieszczenia, przygotowanie projektu koncepcyjnego, wykonanie instalacji, a już po jej uruchomieniu – również monitoring pracy i wytwarzania energii.

Foton Technik to polska spółka zajmująca się doradztwem energetycznym oraz sprzedażą rozwiązań obniżających koszty energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Polsce. Firma prowadzi również ogólnopolską działalność edukacyjną, prowadząc szkolenia i projekty mające na celu podnoszenie świadomości dotyczącej wykorzystania energii słonecznej.