Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zwołał na 24 listopada nadzwyczajne walne zgromadzenie, które m.in. zdecyduje o zmianie ceny zakupu akcji własnych przez spółkę. W projektach uchwał nie sprecyzowano jaka to ma być kwota, ani nawet, czy będzie wyższa od wcześniej uchwalonej, czy też niższa. - Mając na uwadze zmienne warunki na rynku kapitałowym, zarząd PGNiG zwraca się do akcjonariuszy o ewentualną aktualizację ceny zakupu akcji własnych w celu umorzenia - napisano jedynie w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W sierpniu walne zgromadzenie zdecydowało, że spółka nabędzie prawie 129,9 mln akcji (mają 2,2-proc. udział w kapitale) za łączną kwotę nie większą niż 700 mln zł. Ustalono też cenę zakupu na poziomie 5,39 zł i wyznaczono termin przeprowadzenia skupu do końca tego roku. Ponadto upoważniono zarząd do ewentualnego odstąpienia od nabycia akcji własnych. W piątek do południa giełdowy kurs wahał się w przedziale 5,06-5,12 zł co może sugerować, że aktualizacja ma doprowadzić do obniżenia wcześniej uchwalonej ceny skupu akcji własnych.

Z projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzanie wynika, że PGNiG skupiło już 92,8 mln akcji za łączną kwotę prawie 500 mln zł. Co więcej 24 listopada akcjonariusze mają zdecydować o ich umorzeniu.

Zwołane walne zgromadzenie ma też podjąć uchwałę o nabyciu Hotelu „Orient" w Krakowie przez PGNiG od zależnej firmy Exalo Drilling. Wartość transakcji oszacowano na 11,4 mln zł. Następnie giełdowa spółka wniesienie go w postaci aportu rzeczowego do Geovity, innej zależnej firmy prowadzącej hotele i ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne.