Przypomnijmy, że w tym roku opłata ta wynosi 2,51 zł/MWh. URE nie tłumaczy przy tym, z czego wynika zaistniała różnica. Jest to jednak kolejna przesłanka dla wyższych rachunków za prąd po Nowym Roku. O wzroście rachunków za prąd pisaliśmy w wydaniu z 23 listopada.

W myśl zapisów prawa energetycznego, przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę za wsparcie odnawialnych źródłach energii.

W przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2017 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości 3,7 zł/MWh, przedsiębiorstwo i tak jest zobligowane do stosowania nowej stawki wyznaczonej przez URE.