Zarząd CP Energii poinformował o otrzymaniu decyzji Ministra Gospodarki, na podstawie której przedsiębiorstwo zostało zwolnione z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego do 16 października przyszłego roku.

Wydano ją na podstawie ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Art. 24 ust. 5 tej regulacji mówi, że z obowiązku magazynowania zwolniony może być podmiot, który obsługuje nie więcej, niż 100 tys. odbiorców i jednocześnie importuje w ciągu roku do 50 mln m sześc. błękitnego paliwa.

W ubiegłym roku CP Energia sprzedała 31 mln m sześc. gazu ziemnego.

Firma jest stosunkowo młoda, gdyż została założona w 2005 r. To jednak jedyny prywatny importer gazu z Rosji. Bezpośrednio lub poprzez spółki zależne dysponuje własnymi tradycyjnymi sieciami gazowymi wysokiego i średniego ciśnienia, instalacjami do magazynowania i regazyfikacji gazu LNG oraz flotą cystern kriogenicznych. Spółka posiada koncesję na obrót i dystrybucję paliw gazowych w Polsce oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą.