[b]Elektrociepłownia Pniówek[/b], która należy do Spółki Energetycznej „Jastrzębie” otrzymała jako pierwsza w Polsce tzw. fioletowy certyfikat. Jest to świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji w urządzeniu opalanym metanem. Świadectwa wydawane przez URE mogą być zbywane na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

Jak informuje SEJ, do lipca elektrociepłownia wyprodukowała 20,5 tys. MWh energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, za co właśnie otrzymała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki fioletowe certyfikaty. Elektrociepłownia Pniówek wyprodukowała energię na trzech silnikach gazowych. Wytwarzane jednocześnie ciepło było również zużywane do produkcji chłodu dla centralnej klimatyzacji kopalni „Pniówek”. SEJ jest liderem na polskim rynku w obszarze energetycznego wykorzystania metanu pochodzącego z kopalń węgla.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą cztery elektrociepłownie: EC „Pniówek”, EC Suszec, EC „Moszczenica” i EC „Zofiówka”. Wszystkie spalają metan pochodzący z odmetanowania kopalń do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Również wszystkie produkują energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji. Tym samym SEJ może strać się o uzyskanie kolejnych fioletowych certyfikatów.