- Wypłata będzie niższa niż z zysku w 2009 r., ale ta różnica nie powinna być znacząca – zadeklarował Kalousek. Rok temu CEZ wypłacił po 53 korony dywidendy na akcję. Zysk koncernu w 2010 r. był niższy, niż w 2009 r.

Zgodnie z polityka dywidendową spółki na wypłatę dla akcjonariuszy przeznacza się od 50 do 60 proc. czystego zarobku. Oznaczać to może, że na każdą akcję przypadnie 43,9-52,6 korony (7,2-8,6 zł).

Decydujący głos na dorocznym WZA spółki, które w tym roku zostało zwołane wcześniej niż w latach ubiegłych, bo już na 1 czerwca, będzie miał czeski resort finansów. Ministerstwo na ponad 70-procentowy udział w akcjonariacie CEZ-u.

Program WZA i propozycje dotyczące wysokości dywidendy powinny być znane na 30 dni przed terminem walnego zgromadzenia, czyli najpóźniej na początku maja.