Znaczący udział w obrotach na energetycznym parkiecie w zeszłym miesiącu miał handel energią elektryczną na tzw. Rynku Terminowym Towarowym. Wyniósł on blisko 9,31 TWh, co oznacza, że był o ponad 417 proc. większy niż w lutym 2010 r. Rok do roku handel wzrósł o ponad 21 tys. proc.

Z kolei obrót na tzw. Rynku Dnia Następnego zwiększył się w stosunku do lutego tego roku o 21,1 proc., zaś wobec marca 2010 r. o ponad 284 proc. Handel na tym rynku był najwyższy od początku funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii, czyli od połowy 2000 r.