Mniejsze  zyski RWE w tym roku są wynikiem spadku sprzedaży gazu o 17 proc.

Niemiecki koncern, który jest właścicielem trzech elektrowni wiatrowych w Polsce i dystrybutorem energii elektrycznej w Warszawie, miał w pierwszym kwartale tego roku 15,8 mld euro przychodów – o 3 proc.  więcej niż przed rokiem. Jednocześnie wynik operacyjny spółki spadł o 5 proc. do 2,8 mld euro. Zysk netto był niższy o 7 proc. niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i wyniósł 1,6 mld euro. Sprzedaź energii elektrycznej utrzymała się na stałym poziomie.

Kluczowe dla przyszłych wyników spółki będzie moratorium, jakie ogłosił niemiecki rząd, dla korzystania z energii atomowej. RWE ma 4 elektrownie atomowe, które musiał wyłączyć. ­– Zmiana rynku energetycznego zaplanowana przez rząd to zadanie Herkulesa, które wymaga ogromnego poziomu inwestycji – ocenił Juergen Grossmann, prezes RWE.

Koncern w lutym przedstawił swoje prognozy na ten rok. Spodziewa się spadku o 20 proc. zysku operacyjnego i o 30 proc. zysku netto. Firma podtrzymuje te progozy, jednak zaznacza, że dużo zależy od ostatecznej decyzji rządu odnośnie wykorzystania atomu.