Wyemitowanych zostało 200 obligacji w wartości nominalnej 100 tys. zł za jeden papier.

Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Polski.