Zwyżka notowań tego surowca może hamować ożywienie w gospodarce strefy euro i Unii Europejskiej.

– Drożejąca ropa będzie kolejnym wyzwaniem dla Europejskiego Banku Centralnego i może go zniechęcić do cięcia stopy procentowej w tempie wkalkulowanym już przez rynek – uważa Mohit Kumar, strateg Deutsche Banku zajmujący się instrumentami o stałym dochodzie.

Zastrzega jednak, że nie przewiduje, aby EBC wkrótce podniósł oprocentowanie. – Wydaje się on jednak bardziej wrażliwy na inflację niż Rezerwa Federalna czy Bank Anglii – dodaje Kumar.

Inflacja w strefie euro w styczniu wynosiła 2,7 proc., zaś EBC stara się utrzymać wzrost cen poniżej 2 proc.